OTOYOLLAR

YOLCU MİNÜBÜS

YOLCU MİNÜBÜS

http://www.ibb.gov.tr/sites/TopluUlasimHizmetleri/Pages/minibus.aspx

Toplu Ulaşım Hizmetleri M ve TM seri plakalı minibüsleri; yasal çalışma standardını, hak sahiplerinin korunmasını ve vatandaşların kaliteli hizmet alması sağlamak adına kayıt altına almaya başlamıştır.

Minibüslerin hat uzatma , güzergah değişikliği gibi taleplerini değerlendirmeye almış, arazi etütleri ışığında gerekli düzenlemeleri yapmıştır ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma Ruhsatı başvuruları internet üzerinden yapılacaktır. Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinde "e-toplu ulasim ruhsat" linkinden tün esnafımız ruhsat başvurusunda bulunmak durumundadır.

http://e-tuhim.ibb.gov.tr/

Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

 

MİNİBÜS GEÇİCİ ÇALIŞMA RUHSATNAMESİ ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER;

 

 • Periyodik Araç Muayenesi olmayan minibüslere,
 • 10 Yaşını tamamlamış minibüslere,
 • Euro 4 veya üzeri motor özelliğine sahip olmayan minibüslere,
 • İklimlendirme Cihazı (Klima) olmayan minibüslere,

Minibüs Çalışma Ruhsatnamesi düzenlenmez.

  

Minibüs sahibinden istenecek evraklar;

 

 1. Vekil ile müracaat halinde, vekâletname fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir),
 2. Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (tüm hissedarların),
 3. Araç Tescil Belgesi (Kullanım Amacı Yolcu Nakli-Ticari) fotokopisi, (Ruhsat tesliminde aslı ibraz edilecektir),
 4. Aynı yıl içinde araç değişikliği varsa önceki çalışma ruhsatnamesinin aslı, plaka sahibi değişmiş ise satış sözleşmesi/veraset ilamı fotokopisi ve o yıl verilen çalışma ruhsatnamesinin aslı,
 5. İlgili oda faaliyet belgesi, (aslı),
 6. TC Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi (tüm hissedarların), 

Minibüste çalışacak, ruhsat sahibi dâhil tüm şoförlere ait evraklar; 

 1. B/C/E sınıfı sürücü belgesi fotokopisi,
 2. Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘109.’ ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş),
 3. Başvuru tarihi itibariyle son 6 (altı) ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (tüm şoförler için),
 4. Başvuru tarihi itibariyle 2 ayı geçmemiş Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması aslı,
 5. Taşımacı üzerine kayıtlı Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,
 6. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu ve her yıl bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) alınacak sağlık raporu,
 7. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden uyuşturucu kullanmadığı ile ilgili tahlil sonuçlarını gösterir rapor (Başvuru tarihi itibariyle 1 (Bir) ayı geçmemiş), 
 • Araç veya Şoförlerden herhangi birinin değişmesi durumunda istenilen evraklar ile birlikte, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne müracaat edilerek Çalışma Ruhsatnamesi yenilenecektir. 

Örnek Minibüs Başvuru Formu 

 

Tahsis Belgesi başvurularından istenen evraklar;

 1. Başvuru Formu (Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınarak doldurulur),
 2. Vekil ise, Vekaletname (………. Plakalı aracı almaya ve ilgili kurumdan gerekli işlemleri yapmaya ifadesi yazılı olacak),
 3. Motorlu araç tescil ve trafik belgesinin aslı veya noter tasdiklisi,
 4. Adli Sicil Kaydı(resmi kurum için),
 5. Tahsis süresince geçerli olmak üzere verilmiş geçici İlgili Esnaf veya Meslek Odası (ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odası) kaydı. (Tescil işlemini müteakip asıl oda kaydı yaptırılacaktır),
 6. Beyanname (Aynı yıla ait), ……………… şahıs şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu beyan ettiği ifadesi yazılı olacak,
 7. B Sınıfı sürücü belgesi (ehliyet),
 8. İkametgâh il muhabiri Muhtardan en az 2 (ay gün belirtir şeklinde )yıldır ikamet ediyor ifadesi elle yazılı olacak,
 9. Nüfus cüzdanı sureti,

 

Ticari Plaka Tahsis Belgesi Bedeli: 2.398 TL

Bu kategoride ürün bulunamadı.